ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 
  | Κεντρική | Επιχείρηση | Υπηρεσίες | Σύνδεσμοι | Εργαλεία | Newsletter | Επικοινωνία 

 

Ιστορικό

Φιλοσοφία

Όραμα

 

 

 Κεντρική>Επιχείρηση>Ιστορικό

 

1985 Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή.

1986 Μέτοχος σε εταιρία εκτελωνιστών

1993 Ίδρυση πρακτορείου αερομεταφορών

1996 Απόκτηση πτυχίου  πανεπιστημίου Μακεδονία τμήμα 

          Διοίκησης Επιχειρήσεων

1996 Ίδρυση εκτελωνιστικού γραφείου

1998 Παρουσία της επιχείρησης στο internet

1998 Μέλος του SOLE

1999 Συμμετοχή σε συνέδρια της Ελληνικής εταιρίας Logistics

2005 MBA in Operations

 

      

Συμμετέχοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα  προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημιουργώντας   προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση σας