ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 
  Κεντρική  |  Επιχείρηση | Υπηρεσίες  |  Σύνδεσμοι  | Εργαλεία  |  Newsletter  | Επικοινωνία 

 

 

 Κεντρική>Εργαλεία

 

Δασμολόγιο βρείτε την δασμολογική κλάση των εμπορευμάτων και τις επιβαρύνσεις.

Το εξαγωγικό εμπόριο πρέπει να γνωρίζει το κόστος στη χώρα προορισμού.

Οι κανονισμοί και οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να μετατρέψετε όλες τις ισοτιμίες σε €

Πληροφορίες για τα είδη που είναι υπό εξαφάνιση και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι τιμές συναλλάγματος που ισχύουν στο τελωνείο κάθε μήνα

Τα Incoterms όταν μεσολαβεί τελωνείο

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας  

Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ (VIES)

Απευθείας σύνδεση με το λιμάνι